Newsกิจกรรมดี ๆ ต้อนรับปิดเทอมใหญ่ โครงการ “ตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำ” สอนว่ายน้ำให้เยาวชนอายุ 5-18 ปี ฟรี! ติดต่อตำรวจน้ำใกล้บ้านท่าน

กิจกรรมดี ๆ ต้อนรับปิดเทอมใหญ่ โครงการ “ตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำ” สอนว่ายน้ำให้เยาวชนอายุ 5-18 ปี ฟรี! ติดต่อตำรวจน้ำใกล้บ้านท่าน

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่าทั่วโลกมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 397 คน อีกทั้งภูมิภาคอาเซียน เป็นพื้นที่ที่มีอัตราเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ในขณะที่สถิติของประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 2 คน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการชักชวนกันไปเล่นน้ำและพลัดตกมากที่สุด

ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีการบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัล ฯ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนว่ายน้ำในหลักสูตรการศึกษา อีกทั้งยังร่วมมือกันพัฒนาและเผยแพร่สื่อข้อมูล เพื่อให้คนไทยและเยาวชนมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้ำแล้ว

สำหรับในช่วงปิดเทอมใหญ่นี้ กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดโครงการ “ตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำ” สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-18 ปี ฟรี! ทั่วประเทศ เพื่อเสริมทักษะการว่ายน้ำ สามารถเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ในหลักสูตร จะมีการฝึกทักษะการลอยตัว การว่ายน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น ) โดยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และอุปกรณ์ใกล้ตัว ส่วนสิ่งที่ผู้ปกครองและน้อง ๆ ต้องเตรียมมาเองสำหรับการเรียน คือ ชุดว่ายน้ำ แว่นตาว่ายน้ำ และอุปกรณ์ส่วนตัวอื่น ๆ เท่านั้น

พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามสายด่วนกรมบังคับการตำรวจน้ำ โทร.1196 เพจ Facebook กองบังคับการตำรวจน้ำ หรือติดต่อโดยตรงกับสถานีตำรวจน้ำแต่ละจังหวัดตามเบอร์โทร ดังนี้

1.ภาคกลาง

– กรุงเทพฯ (ตำรวจน้ำคลองสาน) วันที่ 10-12 เม.ย.66 ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ติดต่อ ร.ต.อ.เอื้อการย์ ผดุงกาล โทร.0629359351

– ประจวบคีรีขันธ์ (ตำรวจน้ำบางสะพาน) วันที่ 22-24 เม.ย.66 ณ โรงเรียนบางสะพาน (สหวิริยา อุปภัมภ์) ติดต่อ พ.ต.ต.อภิภพ กิจพฤกษ์ โทร.0985566455

– สมุทรปราการ (ตำรวจน้ำสมุทรปราการ) วันที่ 24-25 เม.ย.66 ณ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ ติดต่อ ร.ต.อ.พิทักษ์ กิตติ โทร.0821966552

– พระนครศรีอยุธยา (ตำรวจน้ำบางปะอิน) วันที่ 25-27 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ติดต่อ พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ สุขเกษม โทร.0804107847

2.ภาคตะวันออก

– ชลบุรี สัตหีบ (ตำรวจน้ำสัตหับ) วันที่ 10-12 เม.ย.66 ณ สระว่ายน้ำกองเรือยุทธการ ติดต่อ จ.ส.ต.หญิง ณัฐธิดา บุญล้อมรักษ์ โทร.0863293696

– ตราด (ตำรวจน้ำคลองใหญ่) วันที่ 18-20 เม.ย.66 ณ บ้านทะเลภูรีสอร์ท ติดต่อ ร.ต.อ.ศิริพงษ์ เหมือนเพ็ชร โทร.0850644491

– ตราด (ตำรวจน้ำแหลมงอบ) วันที่ 21-23 เม.ย.66 ณ สถานีตำรวจน้ำแหลมงอบ ติดต่อ ส.ต.ท.เกษมสันต์ สุทาวัน โทร.0823564493

– จันทบุรี (ตำรวจน้ำจันทบุรี) วันที่ 28-30 เม.ย.66 ณ สถานีตำรวจน้ำจันทบุรี

3.ภาคใต้

-นราธิวาส (ตำรวจน้ำนราธิวาส) วันที่ 17-19 เม.ย.66 ณ สระว่ายน้ำค่ายจุฬาภรณ์ ติดต่อ พ.ต.ต.จิรายุทธ์ แก้วดวง โทร.0873226707

– ปัตตานี (ตำรวจน้ำปัตตานี) วันที่ 20-23 เม.ย.66 ณ สนามกีฬา อบจ. ปัตตานี ติดต่อ พ.ต.ต.นิวัติ เฉ่งไล่ โทร.0947174954

– ภูเก็ต (ตำรวจน้ำภูเก็ต) วันที่ 25-27 เม.ย.66 ณ กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ ติดต่อ พ.ต.ท.จีรยุทธ์ นิยมเดช โทร.0835501199

– สุราษฎร์ธานี (ตำรวจน้ำเมืองสุราษฎร์ธานี) วันที่ 18-20 เม.ย.66 ณ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ติดต่อ พ.ต.ท.กนกพงษ์ สำราญใจ โทร.0872904889

– สุราษฎร์ธานี (ตำรวจน้ำเกาะสมุย) วันที่ 17-19 เม.ย.66 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ติดต่อ พ.ต.ท.พันเทพ โอมี โทร.0910587669

– พังงา (ตำรวจน้ำคุระบุรี) วันที่ 19-21 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ติดต่อ พ.ต.ต.ศิโรจน์ ชุมศรี โทร.0909949508

-ชุมพร (ตำรวจน้ำชุมพร) วันที่ 28-30 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ติดต่อ พ.ต.ท.ฐิติกร ทองเต็ม โทร.0870918149

– นครศรีธรรมราช (ตำรวจน้ำปากพนัง) วันที่ 19-21 เม.ย.66 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลปากพนัง ติดต่อ พ.ต.ท.ชยพล โตโส โทร.0850595966

– นครศรีธรรมราช (ตำรวจน้ำขนอม) วันที่ 26-28 เม.ย.66 ณ อลงกตรีสอร์ท ติดต่อ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ ศรีอินทร์ โทร.0816837308

– สตูล (ตำรวจน้ำสตูล) วันที่ 24-26 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำดาวมังกร ติดต่อ พ.ต.ท.ศิโรดม สนุ่นดี โทร.0628789353

– สงขลา (ตำรวจน้ำสงขลา) วันที่ 24-25 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเปรมติณสูลานนท์ ติดต่อ พ.ต.ท.ศรีณย์วิทย์ ฐีระเวช โทร.0813557735

– ตรัง (ตำรวจน้ำกันตัง) วันที่ 21-23 เม.ย.66 ณ สระว่ายน้ำกันตัง ติดต่อ พ.ต.ท.จักรพงษ์ มนัสชัย โทร.0863683547

– กระบี่ (ตำรวจน้ำกระบี่) วันที่ 25-27 เม.ย.2566 ณ อบจ.กระบี่ ติดต่อ พ.ต.ต.ทวีลาภ สุวรรณฤกษ์ โทร.0808914936

4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

– อุบลราชธานี (ตำรวจน้ำเขมราฐ) วันที่ 10-12 เม.ย.66 ณ โรงแรมอิงโขง ติดต่อ พ.ต.ท.พิจักษณ์ พงษ์บุบผา โทร.0835655635

– อุบลราชธานี (ตำรวจน้ำโขงเจียม) วันที่ 19-21 เม.ย.66 ณ สถานตำรวจน้ำโขงเจียม ติดต่อ ร.ต.ท.ธานี ชั้นตรา โทร.0969244942

– นครพนม (ตำรวจน้ำธาตุพนม) วันที่ 19-21 เม.ย.66 ณ แม่โขงพาราไดซ์ ติดต่อ พ.ต.ท.เกษมสันต์ ราชโสภา โทร.0850849348

– นครพนม (ตำรวจน้ำนครพนม) วันที่ 24-26 เม.ย.66 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ติดต่อ พ.ต.ต.นวพล ขวัญทอง โทร.0864094767

– มุกดาหาร (ตำรวจน้ำมุกดาหาร) วันที่ 10-12 เม.ย.66 ณ กองกำกับการ 10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ติดต่อ พ.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ บูรณะบัญญัติ โทร.0998627648

– หนองคาย (ตำรวจน้ำหนองคาย ศรีเชียงใหม่) วันที่ 10-12 เม.ย.66 ณ สระว่ายน้ำคณะสหวิทยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อ พ.ต.ท.อครเดชน์ ภูทอง โทร.0984982535 พ.ต.ต.ธิติพนธ์ ณ จันตา โทร.0917637189

– เลย (ตำรวจน้ำเชียงคาน) วันที่ 18-20 เม.ย.66 ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท ติดต่อ พ.ต.ต.สังวาลย์ เนตรวงษ์ โทร.0874144366เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า