ArticlesHere We Go (2)

Here We Go (2)

สัปดาห์นี้คุยกันเรื่องการเมืองก่อน รัฐสภาเห็นชอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแล้ว วิธีเลือกตั้ง ส.ส. และพรรคการเมือง กฎหมายทั้งสองฉบับมีหลายร่างของคณะรัฐมนตรี พรรครัฐบาล และพรรคฝ่ายค้าน มีทั้งประเด็นสอดคล้องกันและแตกต่างกัน ที่น่าสนใจคือ ส.ส.พรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านลงมติเห็นชอบรับหลักการร่างของกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งแบบต่างฝ่ายต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทุกพรรคลงมติเห็นชอบทุกร่าง มีทาง ส.ว. ที่ลงมติไม่เหมือน ส.ส. เห็นชอบเฉพาะร่างของคณะรัฐมนตรีและพรรคพลังประชารัฐ ไม่เห็นชอบกับร่างของพรรคฝ่ายค้าน เหมือนเป็นตัวของตัวเองหรือถูกสั่งมา ส่วนกฎหมายอีกฉบับว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งอภิปรายกันมากเพราะมีประเด็นคนนอกเข้ามากำกับควบคุมครอบงำพรรคการเมือง พรรคฝ่ายค้านต้องการให้ยกเลิกข้อห้ามนี้ แต่พรรคร่วมรัฐบาลไม่ยอม เมื่อลงมติพรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว.ไม่เป็นด้วยกับร่างของพรรคฝ่ายค้าน จึงทำให้ร่างของฝ่ายค้านตกไป ส่วนร่างของคณะรัฐมนตรีและของ พปชร. ผ่านความเห็นชอบ แต่แปลกตรงที่ ส.ส.พรรค พปชร.เสนอให้ใช้ร่างของ พปชร. เป็นหลักในการพิจารณาชั้นตั้งกรรมาธิการวิสามัญ วาระที่ 2 ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ส.ว.ไม่เห็นด้วย เสนอให้ใช้ร่างคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก จึงต้องลงมติ ปรากฏว่า ส.ส. ทุกพรรคลงมติเห็นชอบให้ใช้ร่างของ พปชร. ร่างของคณะรัฐมนตรีจึงเป็นแค่ตัวประกอบ

ปรากฏการณ์เช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า ส.ส.ทุกพรรคไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน พวกเขาเจรจาต่อรองผลประโยชน์ที่เป็นของพวกเขา และได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน คณะรัฐมนตรีหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในสายตา เชื่อได้เลยว่า บทบัญญัติใดที่พวกเขาต้องการต้องมีการเจรจาต่อรองกันอย่างหนักหน่วง ต้องยื่นประโยชน์และรับประโยชน์ระหว่างกันเต็มที่ในชั้นกรรมาธิการวิสามัญซึ่งจะประชุมครั้งแรกในวันที่ 1 มีนาคม ประเด็นที่ไม่เคยเห็นด้วยในวาระรับหลักการอาจจะพลิกมาเห็นด้วยก็ได้ วิธีการแบบนี้เป็นเครื่องชี้ว่า ผลประโยชน์เป็นเรื่องที่ต่อรองกันได้ ประนีประนอมกันได้ อุดมการณ์เอาไว้ข้างหลังก่อนได้ นี่คือนักการเมือง และเป็นเครื่องชี้ต่อไปว่า ลุงตู่มีสถานะเช่นไรเมื่อต้องยืนอยู่ต่อหน้านักการเมือง ส.ส. คิดเช่นไรกับลุงตู่ ลุงตู่คิดอย่างไรกับ ส.ส. ดูรูปมวยของ ส.ส.จากการลงมติครั้งนี้แล้ว กฎหมายคงออกมาตามที่นักการเมืองต้องการ นักการเมืองคือผู้ชี้ชะตาทางการเมือง การเมืองไม่มีความแน่นอน ลุงตู่น่าจะเหนื่อยสาหัส ลุงตู่อาจไม่มี ส.ส.ในมือก็จริง แต่ลุงตู่มีอำนาจบางอย่างในมือ จะเลือกใช้เมื่อไรและอย่างไร พวกเราสมควรติดตามอย่างใกล้ชิด

ต้องคุยกันในเรื่องไกลตัวแต่มีผลกระทบประเทศเราพอสมควร ไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้ วิกฤตยูเครนกับรัสเซีย รัสเซียบอกว่าจำเป็นต้องมีปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครน ขณะที่ยูเครนบอกว่าการโจมตีและการบุกเข้าไปในยูเครน เป็นการทำสงครามต่อยูเครนแล้ว แต่ไม่ว่าฝ่ายใดจะเรียกอะไร สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดต่อสันติภาพในแผ่นดินยุโรปแล้ว ทุกประเทศในยุโรปไม่ต้องการเหมือนกันคือ สงครามในแผ่นดินยุโรป เพราะสงครามได้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งต่อชีวิตประชาชนและบ้านเมืองในยุคสงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมา และนี่อาจเป็นจุดอ่อนของประเทศยุโรปที่ปูตินอ่านออกจึงตัดสินใจใช้กำลังทหารและแสนยานุภาพทางทหารโจมตีและยึดพื้นที่ในยูเครนได้ลึกเข้าไปถึงตอนกลางของประเทศ เชื่อได้ว่าคงไม่ถอนกำลังออกไปแน่นอน เพราะรัสเซียได้บรรลุยุทธศาสตร์สำคัญของการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามของเนโต้แล้ว คือแนวป้องกันประเทศทางกายภาพของชายแดนรัสเซียได้ขยายเข้าไปในยูเครนทั้งด้านตะวันออกและด้านใต้ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัสเซียต้องการมานาน

ความที่ไม่มีประเทศยุโรปใดอยากให้พื้นที่สงครามขยายเข้าไปในบ้านเมืองของตนเอง อยากให้พื้นที่สู้รบจำกัดวงอยู่ในยูเครนเท่านั้น เราจึงเห็นว่ายังไม่มีประเทศใดส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยยูเครน สหรัฐและเนโต้ทำได้เวลานี้คือแซงชั่นทางเศรษฐกิจในทุกทาง ส่งเงิน รวมทั้งอาวุธเข้าไปช่วย แต่น่าสนใจว่ามีการพูดถึงการเปิดโอกาสให้มีอาสามัครเข้าไปร่วมปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอย่างสมัครใจได้ สหรัฐและบางประเทศตะวันตกถนัดวิธีการเช่นนี้ เราอาจจะได้เห็นกำลังอาสาสมัครชาวต่างชาติเข้าไปปฏิบัติการทางทหารในยูเครนก็ได้ ถ้าเกิดขึ้นจริงผลกระทบจะเป็นอย่างไร ที่น่าสนใจอีกเรื่องคือวิธีคิด วิธีทำงานของปูติน ภูมิหลังของปูตินคือ เจ้าหน้าที่ข่าวกรองและปฏิบัติการลับของ KGB อาจไม่ใช่ระดับสูงสุด แต่มีประสบการณ์สูงในงานสนาม รู้วิธีใช้ข่าวกรองให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวิเคราะห์สถานการณ์และเลือกวิธีปฏิบัติใน timing ที่ถูกต้อง ปูตินมีความชำนาญสูงมากในการทำงานลับทุกประเภท ก็ได้แต่หวังว่า การหาข้อยุติที่ไม่ทำให้การสู้รบยืดเยื้อกลายเป็นสงครามใหญ่ในยุโรป หรือขยายตัวจนเกิดสงครามนิวเคลียร์ ความสูญเสียของประชาชนพลเรือนทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ ได้รับการปกป้อง จะเป็นผลโดยเร็ว

วิกฤตครั้งนี้อยู่ไกลประเทศไทย แต่ได้รับผลกระทบแน่นอน ในระยะเฉพาะหน้าคือเรื่องน้ำมันราคาสูงขึ้น ปกติก็สูงอยู่แล้ว คนไทยต้องใช้น้ำมันแพงขึ้น ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคน่าจะสูงตามด้วยเพราะเกี่ยวกับการขนส่ง รัฐต้องรีบพิจารณาข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกมิติ อ่านข่าวในสื่อก็พบว่า รัฐบาลกำลังทำอยู่ ทำไปแล้วต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วย อย่าให้คิดเอาเอง จะทำให้รัฐบาลเดือดร้อนได้ ส่วนระยะยาวต้องดูเรื่องการส่งออก ตลาดทุนตลาดเงิน รัฐบาลมีตัวเลขข้อมูลอยู่ในมือ คนเก่งอยู่ในรัฐบาลและภาคเอกชนจำนวนมาก น่าจะรู้วิธีบริหารจัดการและการรับมือได้ เช่นกันเล่าให้ประชาชนฟังบ้าง

ท่าทีทางการเมืองต่อสถานการณ์ครั้งนี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอื่น เพราะเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบด้านอื่นๆด้วย จนถึงวันนี้รัฐบาลยืนมั่นคงคือไม่โน้มเอียงไปทางใด สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุย ใช้ความสัมพันธ์ในทุกประเทศเพื่อนำคนไทยจำนวนมากพอสมควรออกมาจากยูเครน นำไปเข้าพักในพื้นที่ปลอดภัย และพากลับประเทศไทยบ้านของเรา เวลานี้ชีวิตคนไทยในยูเครนสำคัญที่สุด อ่านข่าวในสื่อพอสบายใจได้บ้างที่กระทรวงการต่างประเทศลงมือทำเรื่องนี้แล้ว บอกญาติพี่น้องของพวกเขาให้สบายใจด้วย ส่วนการแสดงท่าทีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับฝ่ายใด รวมตัวกันไปประท้วงคัดค้าน เป็นสิทธิ แต่ทำให้อยู่ในกรอบกฎหมาย เคารพในกติการะหว่างประเทศ จะได้ไม่เพิ่มผลกระทบให้เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ ต้องไม่ลืมว่า การเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนละเอียดอ่อน เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่มันเป็นประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นับเป็นร้อยๆ ปีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราไม่สามารถให้เหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นตัวตัดสินให้เราทำอะไรและอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้นๆ ในทันทีทันใด การกระทำของคนที่ไม่รู้ลึกซึ้ง ผลเสียหายมันจะเกิดขึ้นตามมามากมาย ปล่อยให้มืออาชีพเขาทำงาน ถ้ามีคำแนะนำดีๆ ก็สื่อสารบอกเขาไป เราก็จะสามารถอยู่รอดได้ในวิกฤตนั้น สงครามโลกทั้งสองครั้งประเทศเราอยู่รอด ได้รับผลกระทบไม่มากนัก เพราะการทำงานการเมืองระหว่างประเทศที่ละเอียด หลากหลาย รอบคอบ มีกลยุทธ์รอบด้าน และคนที่เกี่ยวข้องเอาความปลอดภัยของบ้านเมืองและประชาชนเป็นตัวตั้ง

สัปดาห์นี้ต้องไม่ลืมว่า เรายังต้องระวังป้องกันเจ้าโอมิครอน ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันสูงระดับสองหมื่นคนขึ้นไปต่อเนื่องหลายวันแล้ว คุณหมอทั้งหลายพูดตรงกันว่า จุดพีคสูงสุดอยู่ในเดือนมีนาคมนี้ กลุ่มวัยรุ่น คนวัยหนุ่ม มีความเสี่ยงสูงเพราะใช้ชีวิตประจำวันแบบผ่อนคลาย รวมกลุ่มสังสรรค์ กินดื่ม เดินทาง โอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อสู่ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวในครอบครัวมีสูงมาก ซึ่งจะทำให้อัตราการเสียชีวิตมีโอกาสเพิ่มขึ้น ขอเชิญชวนให้ไปรับวัคซีนกันมากๆ เพื่อลดความรุนแรงของอาการ ที่สำคัญ ทำได้ง่ายด้วยตัวเราเอง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ทำงานที่บ้านเป็นหลัก ไม่เดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จำเป็น

โดย : แกงส้ม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า